Zhrnutie

Liečim každý mesiac

Pravidelný dar / Každý mesiac

Zhrnutie

Ako často? Mesačne
Čiastka € 10

Spôsob platby

Firma

Kontaktná osoba